הגבלת אחריות

משרדנו מחזיק את אתר האינטרנט הזה כדי לשפר גישה למידע על תחומי העיסוק שלנו ועל משרדנו באופן כללי. אנו שואפים לכך שהמידע יהיה מעודכן ונכון. אם יובאו לידיעתנו טעויות אנו ננסה לתקן אותן. עם זאת, אין לנו אחריות או חבות מכל מין וסוג ביחס למידע באתר זה.

מידע זה הוא:

  • מידע כללי ולא מיועד להתייחס לנסיבות הספציפיות של אדם או גוף מסוימים.
  • אינו בהכרח מקיף, שלם, נכון ומעודכן.
  • לסירוגין מקושר בלינק לאתרים חיצוניים שאין לנו שום שליטה עליהם, ובגינם אין אנו נוטלים על עצמנו כל אחריות.
  • אינו מהווה ייעוץ משפטי ספציפי (אם הנך זקוק לייעוץ משפטי ספציפי – יהיה עליך תמיד להתייעץ עמנו באופן ישיר).