חוות דעת דין גרמני

משרדנו מתמחה במתן חוות דעת על הדין הגרמני בפני בתי משפט בישראל.

חוות דעת כזאת נחוצה במספר מקרים, למשל:

  • כאשר מבקשים צו ירושה או צו קיום צוואה ביחס לעיזבונו של מנוח שהיה תושב גרמני.
  • כאשר מבקשים לאכוף בישראל פסק דין של בית משפט גרמני.
  • כאשר נדון בבית המשפט הישראלי סכסוך שחל עליו הדין הגרמני או שאחד הצדדים טוען זאת.

למשרד יש ניסיון רב מאוד במתן חוות דעת לשימוש בבתי משפט ביחס לדין הגרמני

נכון לדצמבר 2017 עו"ד דן אסן נתן  301 חוות דעת בתחום הירושה, 26 חוות דעת בעניינים אזרחים אחרים, 13 בענייני התחיקה הסוציאלית בגרמניה, 9 חוות דעת בענייני משפחה ו-4 חוות דעת בעניינים מנהליים, ובסך הכל 353 חוות דעת על הדין הגרמני.

בנוסף נתן עו"ד אסן כמה עשרות חוות דעת לבתי המשפט ביחס לדיני הירושה באוסטריה.

הסבר ביחס לדיני הירושה הבינלאומיים והפרק הרלבנטי בחוק הירושה.