פרסומים

רשימת פרסומים של עובדי המשרד בכתבי עת ובספרות המשפטית בגרמניה

עובדי המשרד פרסמו מאמרים בשפה הגרמנית אודות דיני המקרקעין, דיני חברות ודיני ירושה בישראל בז'ורנלים משפטיים וכן בספרות המקצועית בגרמניה כדלקמן:

קניין ובעלות במקרקעין במדינות זרות, מדינת ישראל

Haus- undGrundbesitz im Ausland, Länderteil Israel

 דיני ירושה בינלאומיים, מדינת ישראל

Internationales Erbrecht, Länderteil Israel

הדין החל במקרי ירושה גרמנים ישראלים לאור השינויים בתקנות הירושה האירופאיות בשפה הגרמנית, ז'ורנל Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge לדיני ירושה וחליפות ברכוש, חוברת 3/2015 עמודים 145 עד 149, מרץ 2015, הוצאת: C.H. Beck, המחברים: עו”ד ד"ר מנפרד רייך, פרנקפורט, ועו”ד ונוטריון דן אסן, תל אביב.

 Das anwendbare Erbrecht in deutsch-israelischen Erbfällen – Veränderungen durch die EU-Erbrechtsverordnung

ישראל: התפתחויות חדשות בדיני החברות על פי חוק החברות התשנ”ט – 1999

Israel: Neue Entwicklungen im Gesellschaftsrecht durch das Companies Law 5759-1999

התפתחויות חדשות בדיני החברות הישראליים והקמת חברה בע”מ בישראל

Neue Entwicklungen im israelischen Gesellschaftrecht und Gründung einer GmbH in Israel

 מאמרים קצרים ב-Newsletter של לשכת התעשייה והמסחר ישראל-גרמניה:

אספקטים פרקטיים של יחסי המסחר בין חברות ישראליות וגרמניות; הסוכן המסחרי בדין הישראלי

דיני משפחה וילדים בינלאומיים, עם דיני אזרחות (ישראל),

בשפה הגרמנית, קומנטר ברגמן / פריד, מהדורה 200, נכון ליום 30.11.2012, 151 עמודים, הוצאת: Verlag für Standesamtswesen. המחברים: עו"ד ונוטריונית אלכסנדרה מרגלית ועו"ד ונוטריון דן אסן, תל אביב.

דיני אזרחות בישראל

Israelisches Staatsangehörigkeitsrecht

בשפה הגרמנית, ז'ורנל Das Standesamt  לענייני מרשם אוכלוסין, דיני משפחה, דיני אזרחות, דיני מעמד אישי, דין בינלאומי פרטי בגרמניה ומחוצה לה, הוצאת: Verlag für Standesamtswesen. חוברת מספר 8, אוגוסט 2012, עמודים 228 עד 236, המחבר: עו”ד ונוטריון דן אסן, תל אביב.