שאלות נפוצות לעניין קבלת אזרחות אוסטרית

כיצד ניתן לקבל אזרחות אוסטרית?
למי שאינו מתגורר באוסטריה שתי אפשרויות בכדי לקבל אזרחות אוסטרית, כמפורט להלן:

על פי לידה
מי שנולד לפני יום 01.09.1983 מקשר של נישואין יהיה אזרח אוסטרי אם אביו – בעת לידתו – היה אזרח אוסטרי. מי שנולד עד למועד זה מחוץ לנישואין יהיה אזרח אוסטרי אם אמו – בעת לידתו – הייתה אזרחית אוסטרית.

מי שנולד לאחר יום 01.09.1983 יהיה אזרח אוסטרי אם מי מהוריו (אביו ו/או אמו) היו אזרחים אוסטרים בעת לידתו.

האם כל מי שנולד באוסטריה הוא אזרח אוסטרי?
לפי הדין האוסטרי האזרחות עוברת "על פי דם" (jus sanguinis), דהיינו, האזרחות היא פונקציה של אזרחות ההורים ולא של מקום הלידה. לכן, כל מי שנולד לאב אוסטרי, ללא קשר למקום הולדתו, נולד כאזרח אוסטרי ויוכל להוציא דרכון אוסטרי, כל עוד לא איבד את אזרחותו האוסטרית כפי שיפורט בהמשך. לעומת זאת, לא כל מי שנולד באוסטריה לא יהיה באופן אוטומטי אזרח אוסטרי.

כיצד ניתן לממש את הזכות לקבלת דרכון אוסטרי?
על מנת לקבל דרכון אוסטרי יש להוכיח את האזרחות האוסטרית של המבקש. לשם כך יש להגיש בקשה לקבוע כי המבקש הינו אזרח אוסטרי (Antrag auf Feststellung). לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • הוכחה על כך כי למי מהוריו ו/או הורי הוריו ו/או הוריהם הייתה אזרחות אוסטרית;
  • כל התעודות המעידות על הקשר המשפחתי בין מי שהיה אזרח אוסטרי לבין המבקש (תעודות נישואין, לידה ושינוי שם);
  • אישור על קבלת אזרחות ישראלית ו/או ארצישראלית (של המנדט הבריטי) המפרט את מועד ואת סיבת קבלת האזרחות;
  • קורות חיים מפורטים (כולל ציון כל מקומות המגורים, המצב המשפחתי, מקומות העבודה, שירות צבאי וקבלת אזרחויות נוספות) של מי שהיה אזרח אוסטרי וכל האנשים המקשרים (בקשר משפחה) בינו לבין המבקש וכן של המבקש;
  • אישור על שירות צבאי.

מה ניתן לעשות כאשר אין ברשותך מסמך המעיד על אזרחות בעבר?
למשרדנו ניסיון רב באיתור מסמכים המעידים על אזרחות באוסטריה. ניתן להסמיך אותנו בייפוי כוח מתאים, ולאחר קבלת כל המידע הרלוונטי אודות מי שהיה אזרח, נעשה כל יכולתנו לאתר אישור על קיום אזרחות באוסטריה.

מה הדין אם ביקשתי וקיבלתי בינתיים אזרחות נוספת? (לדוגמה – אזרח אוסטרי לשעבר שעלה ארצה וקיבל אזרחות ישראלית. מישראל המשיך לארה"ב ושם קיבל בנוסף אזרחות אמריקאית)
על פי הדין האוסטרי, קבלת אזרחות זרה על פי בקשתו של האזרח היא אחת הסיבות לאובדן האזרחות האוסטרית.
באשר לקבלת אזרחות ישראלית, נכון להיום הגישה ברשויות האוסטרית היא שלא לראות בקבלת האזרחות הישראלית קבלת אזרחות על פי בקשתו של העולה המקבל, היות ולפי עמדת הרשויות באוסטריה, נכון להיום, יהודי העולה ארצה מקבל את האזרחות הישראלית באופן אוטומטי.
אולם, קבלת אזרחות נוספת או אחרת, לדוגמה אזרחות אמריקאית, שלא באופן אוטומטי, גורמת לאובדן סופי של האזרחות האוסטרית ו/או הזכות לכך.

איזה עוד סיבות יש לאובדן האזרחות האוסטרית?
בנוסף לקבלת אזרחות זרה על פי בקשתו של האזרח האוסטרי מאבד את אזרחותו האוסטרית גם מי שמשרת בהתנדבות בצבא של מדינה זרה (כגון שרות בצבא קבע, למעט במסגרת עתודה). כמו כן מאבד את האזרחות האוסטרית גם מי שעד ליום 30.06.1966 עבד בשירות המדינה של מדינה זרה (כמו ישראל).

האם מי שנולד לאזרח אוסטרי יקבל – באופן וודאי דרכון אוסטרי?
כפי שניתן לראות מהתשובות דלעיל, עקרונית, מי שנולד לאזרח אוסטרי הינו אזרח אוסטרי. אולם, קבלת אזרחות נוספת, שירות צבאי בהתנדבות או עבודה בשירות המדינה, בין השאר, גורמים לאובדן האזרחות האוסטרית. על כן יש לצרף לבקשה לקבוע כי מדובר באזרח אוסטרי שלל תעודות, מסמכים ואישורים. הרשות באוסטריה בודקת כל מקרה לגופו.

למידע נוסף לעניין אזרחות בלבד ניתן לפנות למשרדנו באמצעות טלפון, פקס או דוא"ל
טל: 03-5663006
פקס: 03-5665008
דוא"ל: citizenship2@danassan.com