תרגומים משפטיים ושירותים נוטריוניים

שירותים נוטריוניים

 משרדנו מבצע שירותים נוטריוניים בשפות עברית, גרמנית ואנגלית, כגון:

– אישור תרגום;

– אישור העתק;

– עריכת צוואות לפי סעיף 22 לחוק הירושה התשכ"ה – 1965;

– אימות חתימה (לרבות בשם אדם אחר ו/או בשם תאגיד);

– אימות תצהיר;

– אישור חיים.

אישור הנוטריון ניתן בשפות עברית וגרמנית או עברית ואנגלית, לפי דרישת הלקוח.

תעריפי השירותים הנוטריוניים קבועים בחוק – הודעת הנוטריונים (שכר שירותים) התשס"ו 2006 המתעדכנים מפעם לפעם (דוגמאות לתעריפים של אישורי תרגומים ראה להלן).

שירותים נוטריוניים במסגרת הליכי בקשות לאזרחות גרמנית או אוסטרית שאינן מתנהלים במשרדנו

 במסגרת הליכי בקשות לאזרחות גרמנית או אוסטרית שאינן מתנהלים במשרדנו יש בדרך כלל צורך בתעודות מעמד אישי שונות, תרגומן לגרמנית או לאנגלית ואישור נוטריוני של התרגום. התעריפים הרשומים מטה נכונים לחודש ינואר 2018 להלן דוגמאות (התעריף הסופי נקבע לפי ספירת מילים ממוחשבת במסמך המתורגם):

מספר מילים

שכר 

מע"מ  17% 

סה"כ 

סוג התעודה 

עד 100

207.00

35.19

242.19

ספח תעודת זהות

100 עד 200

371.00

63.07

434.07

תעודת לידה, תעודת נישואין, תעודת שינוי שם, תעודה בדבר בחירת שם, אישור על אזרחות ארץ-ישראלית, תמצית רישום ממרשם האוכלוסין (עמוד אחד), פס"ד של בית דין רבני על נישואין

לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן עד אלף מילים: 164.00 + 27.88 = 191.88

לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן מעל אלף מילים: 79.00 + 13.43 = 92.43

 במסגרת הליכי בקשות לאזרחות גרמנית או אוסטרית המשרד אינו גובה שכר טרחה בגין התרגום עצמו, אם מדובר בתעודות מן הסוג שפורט לעיל.

הפרוצדורה של המשרד ביחס למתן אישורי תרגום נוטריוניים

לפני תחילת העבודה יש לשלוח למשרד בדואר אלקטרוני את כל התעודות שאותן מבקשים לתרגם.

יש למסור מראש את האיות המבוקש של השמות הרלבנטיים בשפת היעד.

אם מבוקש כי הנוטריון יאשר גם שהתעודה המקורית הוצגה בפניו יש להביא אותה למשרד בסוף התהליך.

משך הטיפול עד 4 ימי עבודה.

במידת הצורך המשרד יכול לטפל גם בקבלת האימות הדרוש לשימוש בחו”ל (אפוסטיל).

 תרגומים משפטיים

 מעבר לאמור לעיל משרדנו מבצע גם תרגומים משפטיים כדלקמן:

עברית – גרמנית / גרמנית – עברית

אנגלית – גרמנית / גרמנית – אנגלית

עברית – אנגלית / אנגלית – גרמנית

ביחס לתרגומים משפטיים תינתן הצעת מחיר לאחר ראיית המסמך שאותו מבקשים לתרגם.