שירותי נוטריון ותרגומים משפטיים

שירותי נוטריון מול גרמניה ואוסטריה

למשרדנו התמחות ייחודית בשירותים נוטריוניים הנחוצים בפעולות מול גרמניה ואוסטריה.

משרדנו מוכר היטב לשגרירות הגרמנית ועובד מולה באופן שוטף. הנוטריון שולט שליטה מושלמת בשפה הגרמנית המשפטית ולמד לימודי משפטים בגרמניה.

ניסיון, יעילות ואיכות

למשרדנו ניסיון רב מאוד באישורים נוטריונים ותרגומים משפטיים. עד יוני 2018 משרדנו הנפיק מעל 22,000 אישורים נוטריונים. רובם המכריע היו אישורים נוטריוניים אודות נכונות תרגומים לגרמנית או מגרמנית.

יש להבחין בין ביצוע התרגום לבין מתן האישור הנוטריוני אודות נכונות התרגום. אלה שתי פעולות שונות. נוטריונים רבים מספקים את האישור הנוטריוני רק לאחר שמוצג בפניהם תרגום שעשה מתורגמן חיצוני. במשרדנו התרגום מבוצע ברוב המקרים על ידי עובד אורגני של המשרד. הדבר מבטיח כי השירות הכולל עבור הלקוח ניתן תחת קורת גג אחת, במהירות, ביעילות ובאיכות ראויה.

לפי בקשת הלקוח ניתן להכין את אישור הנוטריון עצמו בכל אחת מן השפות: גרמנית, אנגלית ועברית.

אישורי נוטריון אודות נכונות תרגומים לגרמנית

השירותים הנוטריוניים האמורים הם בדרך כלל אישורים נוטריוניים אודות נכונות תרגומים מהשפות עברית ואנגלית לשפה הגרמנית. כאמור, במסגרת זו משרדנו גם יכול לספק את תרגום המסמכים והתעודות ואין צורך לפנות בנוסף למתורגמן.

תעודות אופייניות הן תעודות מעמד אישי (כמו תעודת לידה, פטירה, נישואין, גירושין, תמצית רישום), בשפה העברית שיש צורך לתרגם לגרמנית לצורך הליכי קבלת אזרחות גרמנית או חידוש דרכונים גרמנים. דוגמאות נוספות הן תעודות מקצועיות בשפה העברית שיש צורך לתרגם לגרמנית עבור מי שמבקש ללמוד או לעבוד בגרמניה.

אישורי נוטריון אודות נכונות תרגומים לעברית

משרדנו מספק כמובן גם אישורי נוטריון אודות נכונות תרגומים מגרמנית ואנגלית לעברית. תעודות אופייניות הן תעודות בשפה הגרמנית הנחוצות להסדרת מעמד בישראל, כמו תעודת לידה, אישור רווקות ותעודת יושר.

אישורי נוטריון מסוגים אחרים

משרדנו נותן את מכלול השירותים הנוטריוניים, גם לנכונות תרגומים של תעודות מורכבות יותר, כמו למשל פסקי דין או כתבי טענות בהליך משפטי. עוד מטפל המשרד במתן אישורי העתק נוטריוניים ועריכת צוואות נוטריוניות, לרבות בגרמנית. כמו כן המשרד מבצע אישור נוטריוני של חתימות, לרבות האישור המורכב יותר של חתימת אדם בשם חברה. התמחות מיוחדת היא במתן אישורים לפי סעיף 7 (9) לחוק הנוטריונים, כגון אישור אודות זכויות חתימה בחברה בזמן נתון.

המשרד נותן את השירותים הנוטריונים האמורים גם בשפות עברית ואנגלית, לרבות אישורי תרגום נוטריוניים אודות תרגומים בשפות: עברית – אנגלית, אנגלית – עברית, וכן אנגלית – גרמנית וגרמנית – אנגלית.

תעריפי השירותים הנוטריוניים

תעריפי השירותים הנוטריוניים קבועים בחוק – הודעת הנוטריונים (שכר שירותים) התשס"ו 2006 המתעדכנים מפעם לפעם. להלן דוגמאות לתעריפים של אישורי תרגומים נכון לינואר 2019 (התעריף הסופי נקבע לפי ספירת מילים ממוחשבת במסמך המתורגם):

מספר מילים שכר  מע"מ  17%  סה"כ  סוג התעודה 
עד 100 209.00 35.53 244.53 ספח תעודת זהות
100 עד 200 375.00 63.75 438.75  

 

תעודת לידה, תעודת נישואין, תעודת שינוי שם, תעודה בדבר בחירת שם, אישור על אזרחות ארץ-ישראלית, תמצית רישום ממרשם האוכלוסין (עמוד אחד), פס"ד של בית דין רבני על נישואין

לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן עד אלף מילים: 166.00 + 28.22 = 194.22
לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן מעל אלף מילים: 80.00 + 13.60 = 93.60

תעריפי התרגומים

כאמור לעיל מתן אישור נוטריוני ותרגום הן שתי פעולות שונות. מחירו של תרגום תלוי בסוג התעודה (סטנדרטית או לא סטנדרטית), בסוג הטקסט , וכן בכמות התעודות שהמשרד יטפל בהן. אם באותו מעמד הלקוח מבקש מעל שלושה אישורי תרגום לתעודות סטנדרטיות בדרך כלל התרגומים יהיו בחינם. בהקשר זה תינתן תמיד הצעת מחיר מסודרת בכתב.

הפרוצדורה של המשרד ביחס למתן אישורי תרגום נוטריוניים

לפני תחילת העבודה יש לשלוח למשרד בדואר אלקטרוני את כל התעודות שאותן מבקשים לתרגם. יש למסור מראש את האיות המבוקש של השמות הרלבנטיים בשפת היעד. אם מבוקש כי הנוטריון יאשר גם שהתעודה המקורית הוצגה בפניו יש להביא אותה למשרד בסוף התהליך.

משך הטיפול : במקרים דחופים וכאשר מדובר בתעודות סטנדרטיות ניתן לבצע את העבודה תוך שני ימי עבודה.

במידת הצורך המשרד יכול לטפל גם בקבלת האימות הדרוש לשימוש בחו”ל (אפוסטיל).