מחלקת אזרחות גרמנית ואוסטרית – דרכון אירופאי

במשרד עו"ד ונוטריון דן אסן ושות' קיימת מחלקה מיוחדת המטפלת בקבלת אזרחות גרמנית ואוסטרית ודרכון אירופאי עבור צאצאי ה"יקים".

לפי ההערכה חיים בישראל כיום כ-200,000 זכאים וכ-200,000 נוספים חיים בארצות הברית. מספר לא מבוטל של זכאים חיים במדינות בדרום אמריקה, במיוחד בארגנטינה.

באופן עקרוני יש להבחין בין פונים שממציאים למחלקה את ההוכחות המתאימות בדבר עצם הזכאות (תיקי זכאות) ובין פונים שההוכחות המתאימות לא מצויות ברשותם ויש לנסות ולאתרן אצל רשויות ומוסדות בגרמניה ובאוסטריה (תיקי בירור).

עד לקבלת ההחלטה של הרשות בדבר הזכאות לאזרחות נעשה כל הטיפול ישירות מול המוסדות הגרמנים והאוסטרים. עד לקבלת ההחלטה בדבר הזכאות אין צורך בכל פניה לשגרירויות גרמניה או אוסטריה.

המחלקה מקבלת את הפונים במהירות ובזמנים הנוחים לפונים ונותנת להם הנחיות מדויקות בדבר התעודות הנחוצות לפתיחת ההליך.

המחלקה דואגת לתרגום המסמכים הנחוצים ולאישור נוטריוני של התרגומים.

לשאלות נוספות נא לפנות למחלקה בטלפון הישיר של המחלקה: 03-5663006
או בפקס 03-5665008 או באמצעות אי – מייל mailto:citizenship2@danassan.com

מינואר 2001 ועד  דצמבר 2018 מצאה המחלקה שכ-1,494 משפחות (כ- 6,007 יחידים) הם זכאים לאזרחות גרמנית או אוסטרית והגישה את הבקשות המתאימות לרשויות המוסמכות. מתוך אלה 1,315 משפחות קיבלו כבר אישור על זכאותן לאזרחות מהרשויות המוסמכות (כ-88 אחוז). יתר 179  הבקשות עדיין בטיפול הרשויות (כ-12 אחוז).

באותה תקופה המחלקה ביצעה בירורים וחקירות כדי לאתר הוכחה לזכאות של הפונים ביחס ל- 1,746 משפחות (כאלה שלא היו בידיהן ראיות או תעודות כלשהן). להלן תוצאות הבירורים:

א.       אצל 962 משפחות (כ-55- אחוז) – נמצאו תעודות המוכיחות זכאות.
ב.       אצל  717  משפחות (כ-41 אחוז) – לא נמצאו תעודות המוכיחות זכאות.
ג.        67 משפחות (כ-4  אחוז) – עדיין בטיפול.

שאלות נפוצות לעניין קבלת אזרחות גרמנית

שאלות נפוצות לעניין קבלת אזרחות אוסטרית